Nacionalni portal logo za ljude sa stavom, portal sa stavom!

The Lands of Karst

Elektronička knjiga “The Lands of Karst” u povodu Međunarodne godine krša

Tematske cjeline prate tekstualni uvod i ukupno više od 460 fotografija 79 autora, od kojih 14 iz Hrvatske

Elektronička knjiga “The Lands of Karst – A Visual Story” (Krške zemlje – Vizualna priča) posvećena kršu od Slovenije do Sjeverne […]