Nacionalni portal logo za ljude sa stavom, portal sa stavom!

Farmaceutski otpad

Kamo odnijeti lijekove kojima je istekao rok trajanja? Ne bacajte ih u smeće!

Farmaceutski otpad su svi lijekovi i tvari koji su postali neupotrebljivi zbog isteka roka valjanosti, prolijevanja, rasipanja, pripremljeni pa neupotrebljeni i drugo...

Prema Narodnim novinama farmaceutski otpad su svi lijekovi i tvari, uključujući i njihovu primarnu ambalažu, koji su postali neupotrebljivi zbog isteka […]