Nacionalni portal logo za ljude sa stavom, portal sa stavom!

Minimalne plaće

Vijeće EU-a dogovorilo stajalište o minimalnim plaćama

Vijeće EU-a i Europski parlament sada mogu započeti pregovore o prijedlogu direktive o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji

Ministri rada i socijalnih pitanja država članica EU-a usuglasili su na sastanku u Bruxellesu zajedničko stajalište o minimalnim plaćama EU-a, […]

Vijeće EU-a dogovorilo stajalište o minimalnim plaćama

Vijeće EU-a i Europski parlament sada mogu započeti pregovore o prijedlogu direktive o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji

Ministri rada i socijalnih pitanja država članica EU-a usuglasili su u ponedjeljak na sastanku u Bruxellesu zajedničko stajalište o minimalnim […]

Direktiva EK za povećanje minimalnih plaća u EU

"Poboljšanje radnih i životnih uvjeta neće zaštiti samo radnike, nego i poslodavce koji isplaćuju pristojne plaće te će stvoriti temelje za pravedan, uključiv i održiv oporavak"

Europska komisija je predložila direktivu čiji je cilj povećati minimalne plaće i učiniti ih primjerenim troškovima života jer su u […]