Nacionalni portal logo za ljude sa stavom, portal sa stavom!

Nacionalne manjine

Krajem 2017. u državnim tijelima manje ukupno zaposlenih i pripadnika manjina

Padu zaposlenosti u obje kategorije pridonijela je i odluka o zabrani novog zapošljavanja iz srpnja 2016. godine

Krajem 2017., u odnosu na godinu prije, broj zaposlenih u državnim tijelima smanjen je za 95, a broj pripadnika nacionalnih […]

Posebne upisne kvote za hrvatsku manjinu i iseljeništvo – prijave u jesenskom upisnom roku

Kandidati se prijavljuju izravno na fakultete, a Središnji ured im izdaje potvrde o pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini, odnosno hrvatskome iseljeništvu

Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske podsjeća da je na njegovu inicijativu na Sveučilištu u Zagrebu za ovu akademsku godinu osigurana posebna upisna […]