Nacionalni portal logo za ljude sa stavom, portal sa stavom!

Nezapakirana hrana

Izašla dopuna Vodiča za informiranje potrošača o nezapakiranoj hrani

Potrošači će imati pravo znati više informacija o nezapakiranoj hrani koju kupuju, a odredbe vrijede od 6. lipnja 2020. godine

S ciljem bolje zaštite i informiranosti potrošača, Ministarstvo poljoprivrede je izradilo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o informiranju potrošača […]