Nacionalni portal logo za ljude sa stavom, portal sa stavom!

Ravnopravnost spolova

EP traži čvršće povezivanje kohezijske politike i rodne ravnopravnosti

Rodna ravnopravnost mora biti dio kohezijske politike i investicija koje trebaju osigurati da žene ravnopravno sudjeluju u zelenoj i digitalnoj tranziciji

Financiranje programa u okviru EU-ove kohezijske politike treba biti uvjetovano poštivanjem rodne ravnopravnosti i načela nediskriminacije, poručio je Europski parlament […]