Nacionalni portal logo za ljude sa stavom, portal sa stavom!

Specijalistički studij

Statistika: Najviše studenata na poslijediplomskim specijalističkim studijima ima od 30 do 34 godine

Najviše studenata poslijediplomske specijalističke studije upisalo je na Sveučilištu u Zagrebu

Poslijediplomski specijalistički studij u akademskoj 2019./2020. godini upisalo je 1429 studenata, među njima i 948 žena te je njihov udio čak […]