Nacionalni portal logo za ljude sa stavom, portal sa stavom!

Staviti

Gdje sve trebamo nositi masku

Kako ju staviti, kako ju nositi, skinuti, kojih još maski ima...

Što su zapravo kirurške maske? Kirurška zaštitna maska ima tri sloja mikro i nanovlakana polimera koji zajedno djeluju kao filter: […]