Nacionalni portal logo za ljude sa stavom, portal sa stavom!

Sufinaciranje oboroka

Varaždinska županija će sufinancirati školske obroke i za srednjoškolce

Anketni listići će se podijeliti roditeljima kako bi se dobili precizni podaci na temelju kojih bi se započelo sa sufinanciranjem prehrane za srednjoškolce u riziku od siromaštva

Nakon što je za učenike osnovnih škola u riziku od siromaštva osigurala besplatne školske obroke, Varaždinska županija je pokrenula projekt […]