Nacionalni portal logo za ljude sa stavom, portal sa stavom!

Upravljanje otpadom

Participacija građana kao ključ ekološki održivog upravljanja otpadom: Primjer iz Osijeka

Informirani, zainteresirani i aktivni građani mogu imati ključnu ulogu u poboljšanju sustava gospodarenja otpadom, donoseći pozitivne promjene u svojim zajednicama

Velika količina proizvedenog otpada, niska stopa odvajanja i oporabe te ekološke katastrofe kao posljedica neodrživog upravljanja otpadom gorući su problemi […]