Nacionalni portal logo za ljude sa stavom, portal sa stavom!

Vepar

Hrvatske vode i DHMZ provode EU projekt negrađevinskih mjera obrane od poplava

Negrađevinskim mjerama bit će osigurani i sistematizirani nedostajući podatci vezani za slivove, vodotoke, regulacijske i zaštitne vodne građevine...

Hrvatske vode i Državni hidrometeorološki zavod su obilježili početak provedbe “Projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici […]