Nacionalni portal logo za ljude sa stavom, portal sa stavom!

Zakonodavstvo

Dvosjekli mač: Radu od kuće potrebno je kvalitetno zakonodavstvo

Ovdje se ne radi o visokoj razini stresa, već o kontinuiranoj dugoročnoj izloženosti koja je za psihološku dobrobit ljudi daleko kobnija

Brojne su prednosti rada na daljinu, ali ima i negativnosti koje bi ga mogle pretvoriti u dvosjekli mač. Kako bi […]

Digitalne tehnologije daleko ispred zakonodavstva EU-a

Digitalizacija EU-a je nužnost, počevši od javne uprave, a u toj tranziciji najveći su izazovi zakonski...

Digitalizacija EU-a je nužnost, počevši od javne uprave, a u toj tranziciji najveći su izazovi zakonski jer Unija nije svojim zakonodavstvom […]