Nacionalni portal logo za ljude sa stavom, portal sa stavom!

HAPIH

Panel rasprava u Osijeku – Istraživanje HAPIH-a o navikama hrvatskih građana vezanim uz kupovinu, pripremu i čuvanje hrane

Građani Hrvatske trebali bi posvećivati više pažnje prilikom pripreme i čuvanja hrane, a deklaracije čita njih gotovo 95%. Pogledajte zanimljive rezultate ovog istraživanja.

Iako je odgovornost za sigurnost hrane na svima u procesu od proizvodnje do onoga tko je stavlja na tržište, kupovinom […]

HAPIH potpisao sporazum o suradnji s njemačkim Saveznim institutom za procjenu rizika (BfR)

Mnogi izazovi s kojima se svaka država susreće, nerijetko nisu samo na nacionalnoj razini, već i europski, ako ne i svjetski. Stoga uspostava ove suradnje omogućuje stvaranje mreže stručnjaka koji te izazove mogu rješavati zajedno

Sporazum o suradnji između Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) i njemačkog Saveznog instituta za procjenu rizika (BfR) sklopljen […]