Nacionalni portal logo za ljude sa stavom, portal sa stavom!

Viralno

Mura-Drava-Dunav: Osigurano 20 milijuna eura za obnovu ‘europske Amazone’ i zeleniju budućnost

Tijekom sljedećih pet godina, s 20 milijuna eura, projektom se planira obnoviti 29 lokacija uz rijeke, s ciljem uspostavljanja 2472 hektara otpornijih poplavnih šuma, kao i ponovnog povezivanja 54 230 metara riječnih rukavaca i distribucije 966 000 m³ sedimenta s ciljem stvaranja novih šljunčanih i pješčanih sprudova

Objavljeno 18.10.2023
Dorotea Hajduković

Započeo je projekt “LIFE RESTORE for MDD” sufinanciran sredstvima EU-a koji se provodi u pet zemalja duž UNESCO-vog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav za dobrobit prirode i stanovništva.

Austrija, Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Srbija, 18. listopada 2023. – Ovog mjeseca započeo je novi EU projekt „LIFE RESTORE for MDD” koji je izravni odgovor na biološku i ekološku degradaciju vlažnih i šumskih staništa uz rijeke Muru, Dravu i Dunav – područje koje je zaštićeno na razini Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije kao prvi  pentalateralni UNESCO-ov rezervat biosfere.

Po prvi put, 17 institucija/partnera u pet zemalja, uključujući javne uprave iz područja očuvanja prirode, voda, – šuma, – i regionalnog upravljanja, kao i sveučilišta i nevladine organizacije predvođene WWF Austrijom i Zeleni Osijekom, surađivat će na obnovi riječnog ekosustava i njegovih jedinstvenih poplavnih šuma uz tri rijeke, često nazivane “Europskom Amazonom”.

Tijekom sljedećih pet godina, s 20 milijuna eura, projektom se planira obnoviti 29 lokacija uz rijeke, s ciljem uspostavljanja 2472 hektara otpornijih poplavnih šuma, kao i ponovnog povezivanja 54 230 metara riječnih rukavaca i distribucije 966 000 m³ sedimenta s ciljem stvaranja novih šljunčanih i pješčanih sprudova. Ove aktivnosti ne samo da će osigurati vrijedna staništa za rijetke vrste riba i ptica, već će i ponovno uspostaviti zdravije poplavne šume i povećati njihovu otpornost na isušivanje.

“Ovaj inovativni LIFE projekt služi kao uzoran model međunarodne suradnje i zajedničkih napora obnove, kako bi zaživio UNESCO-ov rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav,” rekao je Jasmin Sadiković, voditelj LIFE projekta u Zelenom Osijeku. “To je najveći projekt obnove ikada proveden u regiji i stoga značajan korak naprijed prema zaštiti naše prirode i divljih životinja.”

Rijeke Mura, Drava i Dunav, koje se karakteristične po prostranim poplavnim šumama—najvećim u cijelom slivu rijeke Dunav—utočište su najveće populacije orlova štekavaca i ugrožene crne rode u Europi. Složeni ekosustavi ovih rijeka, sa šljunčanim i pješčanim sprudovima, otocima, mrtvicama i poplavnim livadama, imaju nevjerojatno bogatu bioraznolikosti. Oni također služe kao ključna usputna stanica za više od 250 000 ptica selica godišnje. Osim toga, dobro očuvana poplavna područja igraju ključnu ulogu u osiguravanju čiste pitke vode i zaštiti od poplava posebno u kontekstu brzorastućih klimatskih promjena. Nažalost, loše upravljanje riječnim tokovima u povijesti, prekomjerna eksploatacija poplavnih šuma i širenje invazivnih vrsta predstavljaju stalne prijetnje ovim ključnim ekosustavima i lokalnim zajednicama koje oni podržavaju.

Projekt “LIFE RESTORE for MDD” značajno doprinosi Europskom zelenom planu te  provedbi EU Strategije bioraznolikosti 2030. i EU Zakonu o obnovi prirode koji je u postupku donošenja. Na ovaj način pet zemalja uključenih u provedbu projekta dokazuje kako mogu surađivati na obnovi ključnih ekosustava za dobrobit prirode i ljudi.

“Suočeni s klimatskom krizom i velikim izumiranjem vrsta, obnova staništa postaje pitanje opstanka riječnih ekosustava za dobrobit ljudi i prirode”, dodao je Sadiković. “Zdrava slatkovodna staništa igraju značajnu ulogu u prilagodbi klimatskim promjenama i njihova obnova pomoći će regiji da se pripremi za klimatske promjene – najveći je to izazov s kojim se čovječanstvo ikada suočilo.”

S 930.000 hektara koji se prostiru na 700 kilometara rijeka Mure, Drave i Dunava, rezervat biosfere koji je proglasio UNESCO već je naglasio značajan iskorak u prekograničnom očuvanju prirode. Nadovezujući se na ovo postignuće, projekt “LIFE RESTORE for MDD” ima za cilj podići predanost čovjeka prirodi na višu razinu kako bi inicijative obnove staništa mogle učinkovito odgovoriti globalnim izazovima kao što su degradacija staništa, klimatske promjene i gubitak biološke raznolikosti.

Informacije o projektu:

Projekt “LIFE RESTORE for MDD” inicijativa je suradnje između Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije, usmjerena na očuvanje i obnovu poplavnih šuma duž rijeka Mura-Drava-Dunav. Sufinanciran kroz program LIFE Europske unije, projekt je započeo 1. listopada 2023. i trebao bi završiti 30. rujna 2028. S ukupnim proračunom od 20 024 000 eura, projektni konzorcij uključuje 17 parterskih organizacija. Primarni cilj mu je suzbiti degradaciju staništa i osigurati dugoročni opstanak kritičnih ekosustava u UNESCO-vom rezervatu biosfere Mura-Drava koji obuhvaća 17 područja Natura 2000 i drugih zaštićenih područja koja se prostiru na ukupno 210.000 hektara.

Kako bi ostvario svoje ciljeve, projektom je planirano provesti 29 ciljanih mjera, kao što su ponovno povezivanje riječnih rukavaca, proširenje riječnih korita i transformacija šuma topola u prirodnija obalna staništa . Ove aktivnosti obnove bit će podržane sveobuhvatnim komunikacijskim alatima, obrazovanjem o okolišu i stalnim monitoringom.

Projektni partneri:

 • WWF Austrija (Glavni Partner)
 • Zavod za zaštitu prirode Republike Slovenije
 • Uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava
 • WWF Mađarska
 • Slovenska agencija za vode
 • Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek
 • Hrvatske vode
 • Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
 • Ured vlade pokrajine Štajerske
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije
 • Javno preduzeće “Vojvodinašume”
 • Slovenski državni gozdovi d.o.o
 • Regionalna razvojna agencija Jugoistočne Štajerske – Štajerska vulkanska zemlja
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije
 • Javna ustanova “PRIRODA Varaždinske županije”
 • Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu Prirode
 • Uprava Nacionalnog parka Balaton-felvidéki

Savjetodavno tijelo projekta:

 • Upravni odbor 5-državnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav koji predstavljaju odgovarajuća ministarstva okoliša pet zemalja (TBR MDD Steering Committee)

O UNESCO-vom 5-državnom Rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav

UNESCO-ov 5-državni Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav je prvi svjetski transnacionalni rezervat biosfere priznat od strane UNESCO-a, koji obuhvaća pet europskih zemalja: Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku i Srbiju. Pokrivajući impresivnih 930.000 hektara, ovo zaštićeno područje proteže se 700 kilometara duž rijeka Mure, Drave i Dunava. Često nazivana “Europskom Amazonom”, ova riječna zaštićena zona jedna je od najprostranijih u Europi. Središte parka čini 280.000 hektara zaštićenih riječnih krajolika. Okolne prijelazne zone, ukupne površine oko 650.000 hektara, nude potencijalne mogućnosti za održivu poljoprivredu, šumarstvo i eko-turizam. Poznato po svojoj bogatoj biološkoj raznolikosti, područje se može pohvaliti najvećom populacijom orlova štekavaca u Europi, s više od 150 parova koji se gnijezde, i služi kao utočište za više od četvrt milijuna vodenih ptica selica. Uspostava ovog rezervata biosfere predstavlja monumentalni zajednički napor u zaštiti i očuvanju europske prirode, nastojeći uravnotežiti zaštitu okoliša s održivim regionalnim rastom i razvojem.

FOTO: J. Sadikovic

Tagovi: biosfera, Europska amazona, Mura-Drava-Dunav, rijeke, zaštita,

Imate više informacija o ovoj temi, želite li komentirati, napisati reakciju ili želite prijaviti pogrešku u tekstu?
Poziv

VIŠE IZ KATEGORIJE