Nacionalni portal logo za ljude sa stavom, portal sa stavom!

Mura-Drava-Dunav

Mura-Drava-Dunav: Osigurano 20 milijuna eura za obnovu ‘europske Amazone’ i zeleniju budućnost

Tijekom sljedećih pet godina, s 20 milijuna eura, projektom se planira obnoviti 29 lokacija uz rijeke, s ciljem uspostavljanja 2472 hektara otpornijih poplavnih šuma, kao i ponovnog povezivanja 54 230 metara riječnih rukavaca i distribucije 966 000 m³ sedimenta s ciljem stvaranja novih šljunčanih i pješčanih sprudova

Započeo je projekt “LIFE RESTORE for MDD” sufinanciran sredstvima EU-a koji se provodi u pet zemalja duž UNESCO-vog rezervata biosfere […]