Nacionalni portal logo za ljude sa stavom, portal sa stavom!

Kvaliteta zraka

Prema nevalidiranim podacima, poboljšana je kvaliteta zraka u cijeloj Hrvatskoj

Razvidan je pad u koncentracijama  CO, H2S, NO2

Mjere za prevenciju širenja korona virusa značajno su utjecale na poboljšanje kvalitete zraka i pomogle u borbi protiv onečišćenja zraka. […]

Svjetski dan zaštite okoliša

Onečišćen zrak ne poznaje državne granice, pa je učinkovita politika zaštite zraka moguća samo djelovanjem na globalnoj razini!

Svjetski je dan zaštite okoliša koji se svake godine obilježava u spomen na 5. lipnja 1972. godine, kada je u […]