Nacionalni portal logo za ljude sa stavom, portal sa stavom!

Medicinski pomognuta oplodnja

Grad Osijek će s pola milijuna kuna parovima sufinancirati troškove pomognute oplodnje

Zahtjev se već od danas može podnijeti Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo za završene postupke od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.

Grad Osijek među rijetkim je gradovima koji osim klasičnih potpora za novorođeno dijete – dijeli i potpore posvojiteljima, a od ove godine, kao prvi grad […]

I primalje se pozivaju na prigovor savjesti koji treba zakonski urediti

Neka od pitanja koja bi trebalo definirati su, primjerice, smije li primalja odbiti pružiti skrb ženi koja zatraži namjerni prekid trudnoće ili pak ženi koja je začela u postupku medicinski pomognute oplodnje

Iako se najčešće govori o prizivu savjesti ginekologa koji odbijaju raditi pobačaje, na priziv savjesti pozivaju se i primalje, koje […]